Законодавство

Навчання
Консультація

Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001 98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України 

(ДСП 8.8.1.2.001-98)

Форма реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її складання, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Форма та Інструкція, затверджені наказом № 41)

Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Інструкція, затверджена наказом № 177)

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» (Наказ Мінприроди № 309)

Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Інструкція, затверджена наказом № 342)

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-ко-мунального господарства України (Правила, затверджені наказом № 435)

Методика роздільного збирання побутових відходів, затверджена наказом Міністерства регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Затверджена наказом № 133)

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом № 196)

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України (Порядок, затверджений наказом № 99)

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології

та природних ресурсів України (Порядок, затверджений наказом № 78)

Спільний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини» (Наказ № 145/84)

Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Правила, затверджені наказом № 316)

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища України (Правила, затверджені наказом № 52)

Кодекси і Закони
Постанови