Законодавство

Постанови Кабінету Міністрів України

Навчання
Консультація

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМ № 1100)

Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

(Порядок, затверджений ПКМУ № 1216)

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою

Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1360)

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою

Кабінету Міністрів України (Правила, затверджені ПКМУ № 465)

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету

Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 2034)

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою

Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1655)

Порядок розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин

із стаціонарних джерел, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений

ПКМУ № 1780)

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму

видобутих підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений

ПКМУ № 963)

Порядок збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив), затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 1221)

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Технічний регламент, затверджений ПКМУ № 927)

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок, затверджений ПКМУ № 474)

Порядок подання декларації про відходи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

(Порядок, затверджений ПКМУ № 118)

Кодекси і Закони
Нормативні
документи