Оцінка впливу на довкілля планової діяльності

Навігація мапи послуг

Екологічна адвокація
Підготовка
до перевірок екоінспекції
Розробка
екологічної
документації
Еко-
менеджмент

Якісне ОВД – це ефективний інструмент планування господарської діяльності та важливий елемент забезпечення сталого розвитку територій, на яких ця діяльність провадиться. Завданням є пошук балансу між збереженням довкілля, інтересами бізнесу за забезпеченням держави стратегічно важливими ресурсами.

Наші експерти пропонують повний комплекс послуг з отримання висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище:

1.

підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля

2.

проведення громадського обговорення

3.

відправлення на аналіз уповноваженим органам інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації отриманої громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації

4.

отримання від уповноважених органів мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу

Навігація мапи послуг

 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"
Екологічний аудит
та консалтинг
Організація
лабораторних
досліджень