Оцінка впливу на довкілля планової діяльності

Навігація мапи послуг

Екологічна адвокація

Юридичні послуги,

захист та представ-ництво в судах

Повна підтримка та підготовка підприємства до перевірок екоінспекції з професійним аналізом та рекомендаціями

Підготовка
до перевірок екоінспекції

Підтримка

в оформлені усіх видів дозвільних документів екологічного характеру

Розробка
екологічної
документації

Налагодження

командного

впровадження КСВ проєктів через

ефективну дієву

схему взаємодії

Еко-
менеджмент

Якісне ОВД – це ефективний інструмент планування господарської діяльності та важливий елемент забезпечення сталого розвитку територій, на яких ця діяльність провадиться. Завданням є пошук балансу між збереженням довкілля, інтересами бізнесу за забезпеченням держави стратегічно важливими ресурсами.

Наші експерти пропонують повний комплекс послуг з отримання висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище:

1.

підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля

2.

проведення громадського обговорення

3.

відправлення на аналіз уповноваженим органам інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації отриманої громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації

4.

отримання від уповноважених органів мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу

Навігація мапи послуг

 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"

Незалежний професійний аналіз "Інструкції"

на відповідність національному законодавству

Експертна оцінка діяльності компанії

на предмет відповідності

екологічному законодавству

Екологічний аудит
та консалтинг
Організація
лабораторних
досліджень

Шановні клієнти, зараз йде процес 

сертифікації еколо-гічної лабораторії. Як тільки ми отримаємо всі необхідні докумени, ми одразу повідомимо Вас