Екологічний аудит та консалтинг

це ексклюзивна незалежна експертна оцінка діяльності компанії на предмет відповідності національному екологічному законодавству

Навігація мапи послуг

Навігація мапи послуг

Навігація мапи послуг

Комплексна послуга, що надається групою експертів, що є спеціалістами ТОВ «Еко-адвокація», Членами правління ГО «Еко Марафон Грін Бізнес Юкрейн», представниками Партнерства «Green Business Ukraine» та профільних юристів юридичної компанії «Winner».


За власною унікальною методикою та затвердженим переліком питань спеціалісти проводять як первинний аудит - для виявлення невідповідностей вимогам законодавства, так і вторинний аудит – для контролю виконання рекомендацій.

В результаті підприємство отримує Експертний висновок - офіційний документ, завірений підписами та печатками представників експертної комісії про відповідність екологічної документації та діяльності суб'єкта, що хазяює, діючому екологічному законодавству, екологічним нормативним актам, стандартам, правилам, вимогам, постановам і розпорядженням державних і природоохоронних органів і рекомендаціям з усунення виявлених недоліків.

При проведенні аудиту та консалтингу підприємство одержує ряд переваг:

Навігація мапи послуг

Організація
лабораторних
досліджень

Шановні клієнти, зараз йде процес 

сертифікації еколо-гічної лабораторії. Як тільки ми отримаємо всі необхідні докумени, ми одразу повідомимо Вас

Налагодження

командного

впровадження КСВ проєктів через

ефективну дієву

схему взаємодії

Еко-
менеджмент

визначення можливих шляхів досягнення екологізації діяльності підприємства і виявлення причин, що перешкоджають досягненню цієї мети

зниження імовірності піддатися ризикові судового позову і виплати великої компенсації за заподіяний збиток, а також екологічних платежів і штрафів

посилення екологізаціі діяльності і політики підприємства, екологічної свідомості і підвищення екологічної відповідальності персоналу підприємства

визначення ступеня відповідності діяльності підприємства екологічним нормативам якості

навколишнього середовища, встановленим органами державної

розробка заходів для поліпшення екологічної діяльності підприємства й одночасно по зниженню вартості виробленої продукції

розробка інформаційної бази негайного реагування на випадок виникнення небезпеки

поліпшення методів керування при рішенні екологічних проблем

економічне стимулювання проектів, що забезпечують зниження негативного впливу на

навколишнє природне середовище

поліпшення взаємин зі структурами влади і громадськістю

оцінки-ризику і збитку, зв'язаного з забрудненням навколишнього середовища в результаті виробничої або іншої діяльності підприємства

відповідність стандартам, що встановлюють рівень екологічного ризику

Екологічна адвокація

Юридичні послуги,

захист та представ-ництво в судах

Повна підтримка та підготовка підприємства до перевірок екоінспекції з професійним аналізом та рекомендаціями

Підготовка
до перевірок екоінспекції

Повний комплекс послуг з отримання висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу
на довкілля
 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"

Незалежний професійний аналіз "Інструкції"

на відповідність національному законодавству

Підтримка

в оформлені усіх видів дозвільних документів екологічного характеру

Розробка
екологічної
документації