Консультація

Перелік підприємств, які мають ліцензію на переробку відходів.

Список ліцензіатів знаходиться на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та

природних ресурсів України в вільному доступі.

Яку кількість позапланових перевірок одного підприємства (на звернення) може

здійснити інспекція на рік? Чи регламентована ця кількість?

Обмежень щодо кількості позапланових перевірок на рік ЗУ «Про основні засади

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не встановлюється.

Але забороняється повторне проведення позапланових заходів державного нагляду

(контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного

позапланового заходу державного нагляду (контролю).

Важливо, що під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання,

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а

щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Який пакет документів повинен бути по екології, якщо виробництво здійснюється

на орендованих потужностях?

В першу чергу це договір оренди, в якому визначено орендар чи орендодавець несе

відповідальність за виконання вимог законодавства в сфері екології (відповідальність за опалення, водопостачання та водовідведення, поводження з відходами та інше). А також відповідь на дане питання залежить від сфери діяльності орендаря.

 

Реєстраційні картки погоджуються кожного року чи подаються тільки зміни до

Департаменту екології?

Подаються тільки зміни. Перепогоджувати не потрібно.

Але кожен рік потрібно інформувати Департамент екології про такі зміни, наприклад,

зміни про кількість утворених відходів. Якщо змін взагалі не відбулося, то рекомендація - листом проінформувати Департамент про те, що все лишається так як зазначено. В такому випадку не буде питань від екологічної інспекції.

Які документи необхідні для підприємства якщо ПЗУВ не більше 1000?

Якщо ПЗУВ менше 1000 підприємство звільняєтеся від одержання дозволу на відходи

та розробки і погодження реєстрових карт. Але щороку підприємство повинно подавати декларацію про відходи.

Усі інші вимоги щодо поводження з відходами на підприємство поширюються

(необхідність договорів на вивезення відходів, ведення первинного обліку відходів,

проведення інвентаризації відходів і т.д.).

Виробничій контроль пересувних джерел. Обовязково? Хто має проводити? З

якою періодичністю?

Статтею 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» на підприємства

покладено обов’язок забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин, в т. ч. і з пересувних джерел.

Вказана норма передбачає тільки забезпечення проведення вимірювань. Забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань можна власними силами або скористатися послугами СТО.

Ваші транспортні засоби можуть проходити відповідні техогляди на підприємствах

технічного обслуговування і ремонту автомобілів, що передбачено п. 4.2 б) ДСТУ 4277:2004 .

Стандарти (ДСТУ 4277:2004 та ДСТУ 4276:2004) регламентують вимоги до контролю

до вмісту СО, СН, димності у відпрацьованих газах автомобілів.

Контрольні заміри проводяться під час технічного обслуговування, після ремонту чи

регулювання агрегатів, систем і вузлів, що впливають на вміст оксиду вуглецю і вуглеводніву відпрацьованих газах, під час вибіркових перевірянь автомобілів, а також на вимогу водіїв.

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки

технічного стану транспортних засобів затверджено Постановою Кабінету Міністрів Українивід 30 січня 2012 р. № 137.

 

Підприємство не згодне з актом перевірки. Подавати до суду заяву чи чекати

припису, а потім подати заяву до суду?

Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності», а саме статті 21 - суб’єкт господарювання має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю).

Краще дочекатися припису (він буде не пізніше п’яти робочих днів з дня складення

акту перевірки). А потім уже подавати своє заперечення до Державної екологічної інспекції України (у разі надходження такого звернення суб’єкта господарювання Державна екологічна інспекція України зобов’язана розглянути його в установленому законом порядку). Або ж одразу звертатися з позовом до суду. Обов’язково треба не пропустити строк звернення до суду.

 

Відповідно до ЗУ "Про охорону атмосферного повітря" (ст. 10), необхідно вести

постійний облік викидів забруднюючих речовин. Як здійснюється облік? Яка форма

його ведення?

Типові форми первинного обліку з охорони атмосферного повітря ПОД-1 «Журнал

обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик» та ПОД-2 «Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря» були затверджені 1981. Державна служба статистики України в 2015 ці форми первинного обліку визнала такими, що не застосовується на території України.

Однак на сьогодні відсутній нормативно-правовий документ, який би регламентував

порядок виконання обов’язку Вами здійснювати контроль за обсягом і складом

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, передбаченого статтею 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». Тому здійснювати облік ви можете як за цими журналами, так і в запропонованій Вами формі.

 

Чи є можливість підписання акту перевірки з запереченнями, які викладені

окремим листом?

Ви маєте право надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі

свої пояснення, зауваження або заперечення до акту перевірки. Зауваження, які Ви надаєте є невід’ємною частиною акту органу державного нагляду (контролю).

Можливість надання заперечень до акту перевірки окремим листом є, але обов’язково

треба вказати в акті перевірки в графі «Пояснення, зауваження чи заперечення», що

зауваження надані чи будуть надані додатково окремим листом від… №…, чи довідкою від… №….

 

Як підготуватись до перевірок Держекоінспекції?

При підготовці до перевірки необхідно здійснити аналіз наявних документів (дозвільні

документи, договори, статистична звітність) на їх відповідність вимогам чинного

екологічного законодавства. Для зручності всі документи можна розділити по блоках – вода, відходи, земля, атмосферне повітря.

Перед підготовкою до перевірки також слід провести внутрішній обхід території щодо

можливої наявності забруднень території та пошкоджень обладнання (наприклад обладнання очищення повітря чи очисні споруди).

Зверніть увагу, що під час здійснення державного нагляду інспектори перевірять

виключно питання передбачені затвердженим актом. Тому, найкращим способом підготуватись до перевірки екологічної інспекції та орієнтуватися, які саме питання будуть перевірятися буде пройтись по всіх пунктах/питаннях цього акту.

 

Чи може інспектор заборонити експлуатацію обладнання якщо в ОВНС відсутнє

дане джерело викиду?

Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності» - Держекоінспекція за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.

Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання

послуг суб’єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

 

Де можна ознайомитися, які саме підприємства будуть перевірятися?

З переліком підприємств для яких будуть здійснюватися планові перевірки, а також з

термінами перевірок з зазначенням точних дат початку перевірки можна ознайомитися на сайті Інспекційний портал або ж сайті Держекоінспекції. Ця інформація у відкритому доступі.

В кінці року викладається план на наступний рік і Ви заздалегідь можете подивитися

чи ввійшли Ви в перелік.

Щодо позапланових перевірок то переліку ніякого не має.

 

Хто крім еколога може супроводжувати перевірку на підприємстві?

Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності» Ви маєте право залучати під час здійснення перевірок третіх осіб з метою

захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірки.

Треті особи мають право:

-бути присутніми під час здійснення перевірки;

-знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення перевірки;

-представляти ваші інтереси перед інспекцією в порядку, встановленому законом;

-здійснювати інші дії в ваших інтересах у встановленому законом порядку.

Згідно цього ж Закону третіми особами можуть бути адвокати, аудитори, громадські

об’єднання в особі їх уповноважених представників та інші особи.

 

Чи необхідно розробляти технічні паспорти відходів (ТПВ) на всі види відходів,

що утворюються при діяльності підприємства?

Якщо підприємство бажає оформити технічні паспорта відходів то це можна зробити.

Практика показує, що лише деякі департаменти екології їх погоджують. В ТПВ повинні бути включенні всі відходи, що утворюються на підприємстві (побутові, лампи, відходи від автомобільного транспорту, агрохімікати).

Спочатку ставиться на облік інвентаризація відходів, а потім вже погоджуються

технічні паспорти.

Якщо підприємство не бажає оформлювати ТПВ то вони повинні посилатися на п.9

постанови КМУ від 01.08.1999 № 2034 - паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними.

Паспорта відходів розробляються на відходи, для яких не знайдено оптимальні шляхи

утилізації або видалення. На побутові відходи, лампи, агрохімікати шляхи поводження вже визначені.

Також, ТПВ розроблюються відповідно до стандартів. Відповідно до ст. 11 Закону

України «Про стандартизацію» стандарти застосовуються на добровільній основі, за

винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти.

 

Чи повинно підприємство забезпечити ведення первинного обліку кількості

відходів, що утворюються на підприємстві?

Всі підприємства повинні вести первинний поточний облік кількості, типу і складу

відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються,

утилізуються, знешкоджуються та видаляються (Пункт “г” частини першої статті 17 ЗУ

№187/98).

Інструкція затверджена наказом Мінприроди № 342 встановлює порядок ведення

первинного обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари за типовою формою N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари», яку заповнюють підприємства, установи, організації усіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання і фізичні особи-підприємці, у процесі діяльності яких утворюються відходи, у тому числі відходи пакувальних матеріалів і тари.

Запровадження типової форми N 1-ВТ на підприємстві може здійснюватися за

наказом керівника або за письмовим розпорядженням начальника цеху (відділення, дільниці) чи керівника відповідної служби підприємства (зразок наведено в додатках Інструкції № 342).

Облік відходів і упаковки за типовою формою N 1-ВТ рекомендується проводити на

паперових або електронних носіях.

Складання статистичної звітності по формі № 1-«відходи».

Статтею 17 ЗУ «Про відходи» визначено, що підприємства зобов’язані подавати

статистичну звітність про відходи у встановленому порядку.

Пункт 5 Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів (затвердженого

ПКМУ № 2034) зазначає, що підприємства заповнюють форми державної статистичної

звітності на підставі документів первинного обліку і подають їх в установленому порядку територіальним органам державної статистики.

Пункт 2 Наказу Державної служби статистики України від 19.06.2020 № 190 Про

затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-відходи (річна)

«Утворення та поводження з відходами» вказує, що форма № 1-відходи поширюється на юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з утворенням, поводженням з відходами I-IV класів небезпеки.

 

Кому слід забезпечити складання статистичної звітності по формі 2-ТП(повітря)?

Згідно пункту 5 Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного

повітря (затвердженого ПКМУ № 1655) – «На об’єктах, узятих на державний облік, ведеться за встановленою формою первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив, роботи установок очищення газів, виконання заходів, пов’язаних із зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На підставі зазначеної документації складається державна статистична звітність, яка в установленому порядку надається територіальним органам Держстату за місцезнаходженням стаціонарного джерела викиду».

Згідно наказу Держстату № 405, а саме пункту 2 форма державного статистичного

спостереження поширюється на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що мають об’єкти, які перебувають на державному обліку  в галузі охорони атмосферного повітря та здійснюють викиди забруднюючих речовин і парникових газів.

Тобто звітність за формою 2-ТП(повітря) подається лише тими підприємствами, що

перебувають на державному обліку  в галузі охорони атмосферного повітря. На державний облік в галузі охорони атмосферного повітря згідно статті 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» беруться лише суб’єкти господарювання об’єкти яких належать до першої чи другої групи (згідно Дозволу на викиди).