Консультація

Виробничий контроль, тим паче пересувних джерел. Обов'язково? Хто має проводити? З якою періодичністю?

Ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» покладено обов’язок

забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин, в т. ч. і з пересувних джерел. Вказана норма передбачає тільки забезпечення проведення вимірювань. Забезпечувати здійснення інструментально- лабораторних вимірювань можна власними силами або скористатися послугами СТО.

  Ваші транспортні засоби можуть проходити відповідні техогляди на підприємствах

технічного обслуговування і ремонту автомобілів, що передбачено п. 4.2 б) ДСТУ 4277:2004. Стандарт регламентує вимоги до контролю до вмісту СО,СН, димності у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі.

  Контрольні заміри проводяться під час технічного обслуговування, після ремонту чи

регулювання агрегатів, систем і вузлів, що впливають на вміст оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах, під час вибіркових перевірянь автомобілів, а також на вимогу водіїв.

  Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного

стану транспортних засобів затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 30

січня 2012 р. № 137

 

У нас проведено навчання персоналу залученого до експлуатації ГОУ спеціалізованою

компанією. Але при перевірці написали невідповідність, тому що мають проходити

навчання тільки в Києві. В графі "Нормативне обґрунтування" посилання на

Правила, затв. наказом №52 . Чиї Правила?

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом

Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (Правила,

затверджені наказом № 52) 

  Згідно пункту 2.2.4. цих правил ви повинні проводити не менше одного разу на три

роки технічне навчання і перевірку знань інженерно-технічного персоналу та не менше

одного разу на рік обслуговуючого персоналу, залученого до експлуатації ГОУ.

  Результати перевірки знань оформлюються протоколом засідання комісії з

перевірки знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу, зразок якого

наведено у додатку до цих правил.

Щодо міста проведення навчання в нормативних актах інформація не вказана.

Як надати заперечення до акту, щоб це заперечення було враховане в складанні

припису?

Припис складається та вноситься вам, як вимога про усунення порушень природоохоронного законодавства. Вноситься припис протягом п’яти робочих днів з дня завершення перевірки у разі необхідності вжиття інших заходів реагування. А Акт вручається в останній день перевірки. Акт є документом, який фіксує порушення. Для врахування зауважень або заперечень ви повинні обґрунтувати такі зауваження або заперечення, посилаючись на норму закону. Якщо інспекцією буде встановлено, що відповідні зауваження є обґрунтованими, то вони будуть враховані.

 Але на жаль в основному зауваження не враховуються при складанні припису, так як

порушення уже зафіксовані в акті. Свої зауваження та заперечення краще висловлювати в ході перевірки коли ще порушення не зафіксовані актом і намагатися довести свою правоту інспекторам.

Також якщо Зауваження надаються після підписання акту наприклад поштою, то вони

банально не можуть бути враховані при складанні припису, з огляду на те, що припис

складається раніше, ніж надходять відповідні зауваження.

 

Підприємство не згодне з актом, подавати до суду заяву чи чекати припису, потім

подати заяву до суду?

Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності», а саме ст. 21 - суб' єкт господарювання має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень органів державного нагляду (контролю).

  У разі надходження такого звернення суб'єкта господарювання, відповідний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.

  Краще дочекатися припису, він буде не пізніше п'яти робочих днів з дня складення

акта. А потім уже подавати своє заперечення до Державної екологічної інспекції України, чи зразу ж до суду позов. Обов’язково треба не пропустити строк звернення до суду

 

Відповідно до ЗУ "Про охорону атмосферного повітря" (ст.10), необхідно вести постійний облік викидів забруднюючих речовин. Як здійснюється облік, яка форма

ведення?

Типові форми первинного обліку з охорони атмосферного повітря ПОД-1 «Журнал

обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик» та ПОД-2 «Журнал обліку

виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря» були затверджені 1981.

Державної служби статистики України в 2015 ці форми первинного обліку визнано таким,

що не застосовується на території України.

  Однак на сьогодні відсутній нормативно-правовий документ, який би регламентував

порядок виконання обов’язку вами здійснювати контроль за обсягом і складом

забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, передбаченого статтею 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тому здійснювати облік ви можете як за цими журналами, так і в запропонованій вами формі.

 

Достаточно ли договора с коммунальным предприятием по вывозу отходов с

хлебозавода при утилизации отходов?

Не достатньо, так як може утворюватися використана (зіпсована) тара, упаковка з під

сировини, допоміжних засобів та продукції власного виробництва (поліетилен; поліпропілен; картон; пластикові каністри, тощо), зіпсована, непридатна до використання власна

продукція, макулатура, металобрухт, зіпсовані (використані) форми для виробництва

хлібобулочних виробів, спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту робітників

використані, тирса промащена, пісок промащений якщо є автотранспорт. На вивіз цих відходів потрібно заключати договори зі спеціалізованими підприємствами.

Чи є можливість підписання Акту з запереченнями, викладеними окремим листом?

Ви маєте право надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої

пояснення, зауваження або заперечення до акта.

  Зауваження, які ви надаєте є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду

(контролю).

Звичайно є така можливість, але обов’язково треба вказати в акті в графі «Пояснення,

зауваження чи заперечення» , що зауваження надані додатково листом від… №…, чи

довідкою від… №….

 

Періодичність вимірів забруднюючих речовин у повітря

Періодичність вимірів зазначена в умовах дозволу на викиди, де зазначаються джерела

викидів, періодичність вимірювань, методики виконання вимірювань, місця відбору проб.

Чи може інспектор заборонити експлуатацію обладнання якщо в ОВНС відсутнє дане

джерело викиду?

Згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності» - Інспекція за наявності підстав для повного або часткового зупинення

виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг

звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до

адміністративного суду.

  Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання

послуг суб’єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Необходимо на сегодняшний день согласование министерства на внеплановые

проверки?

Ні, погодження на позапланові перевірки на даний час надає Державна екологічна інспекція України.

Наказ Держекоінспекції від 24.03.2020 № 83 "Про затвердження Методичних рекомендацій для подання територіальними та міжрегіональними територіальними органами на погодження  до Держекоінспекції матеріалів, щодо проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) територіальними та міжрегіональними територіальними органами Держекоінспекції на підставі звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави"

Коли перевірки плануються? Де дивитись розклад? Які точно підприємтсва

будуть перевірятись?

Перелік суб’єктів для яких здійсняться планові перевірки, терміни перевірок з

зазначенням точних дат початку перевірки викладені на сайті інспекційний портал або ж

сайті Держекоінспекції, ця інформація завжди у відкритому доступі. В кінці року

викладається план на наступний рік і ви заздалегідь можете подивитися чи є ви в переліку.

  Щодо позапланових перевірок то переліку ніякого не має.

Планові перевірки згідно з законом проводяться за умови письмового повідомлення вас про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Позапланові ж перевірки попередження не потребують.

Хто, крім еколога, може супроводжувати перевірки?

Згідно ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської

діяльності Ви маєте право залучати під час здійснення перевірок третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірки.

   Треті особи мають право:

- бути присутніми під час здійснення перевірки;

- знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення перевірки;

- представляти ваші інтереси перед інспекцією в порядку, встановленому законом;

- здійснювати інші дії в ваших інтересах у встановленому законом порядку. 

Згідно з цим же законом третіми особами можуть бути адвокати, аудитори, громадські

об’єднання в особі їх уповноважених представників та інші особи.

 

Порядок статистической отчетности по экологическим вопросам.

Форми звітності:

- форма № 2-тп (повітря) (річна) — про викиди в атмосферу забруднюючих речовин і

парникових газів від стаціонарних джерел забруднення

- форма № 1-відходи (річна) — про утворення та поводження з відходами

- форма № 1-екологічні витрати (річна) — про капітальні інвестиції та поточні

витрати на охорону навколишнього природного середовища

- форма № 2-тп водогосп – звіт про використання води

- форма звітності № 7-ГР (підземні води) (річна)

Перелік підприємств, які мають ліцензію на переробку відходів.

Список ліцензіатів знаходиться на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у вільному доступі

Яку кількість позапланових перевірок одного підприємства (на звернення) може здійснити інспекція на рік? Чи регламентована ця кількість?

Обмежень щодо кількості позапланових перевірок на рік законом не встановлюється.

Але забороняється повторне проведення позапланових заходів державного нагляду

(контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного

позапланового заходу державного нагляду (контролю).

      Важливо, що під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання,

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

      Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

При позапланових перевірках, особливо за зверненням, часто залучають зовнішніх експертів. Через те що перевірка з одного ж і того самого питання, чи однох і тої ж заяви може трактуватися зовсім по різному і лише досвідчений експерт може відрізнити та розмежувати питання.

Які питання виникають у Державної екологічної інспекції щодо утилізації харчових ящиків?

Згідно із ЗУ Про відходи – підприємство зобов’язано забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію.

    Тобто інспектора цікавить договір з організаціями на утилізацію тари, а також первинна звітність (щодо кількості утворення даного відходу). І якщо на підприємстві запроваджено вторинне використання цієї тари то як саме.

 

Який пакет документів повинен бути по екології, якщо виробництво морозива здійснюється на арендованих потужностях?

В договорі оренди прописано хто саме відповідає за чистину екології орендодавець чи орендар (отримання дозвільних документів, водопостачання і водовідведення, опалення і т.п.). Якщо з договору оренди зрозуміло, що вищезазначені обов’язки покладаються на орендатора, то він повинен отримувати всі дозвільні документи на себе, заключати договори і т.п.

 

Щодо медичних відходів. Основним видом діяльності підприємства є перевантаження різних видів вантажів. Підприємство закупає лікарські засоби для поповнення / обновлення складу аптечок для дотримання вимог охорони праці. У результаті можуть утворитися відходи: тара аптекарська та лікарські засоби, що втратили свої споживчі властивості в результаті закінчення терміну придатності. Яким чином мають бути відображені такі відходи, якщо підприємство не має ліцензій та дозволів на здійснення лікарської та фармацевтичної діяльності? Чи потрібно звітувати про відходи лікарських засобів, у яких закінчився термін придатності?

Ст. 1 ЗУ «Про відходи» визначено, що відходи — це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості та не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

    Таким чином, медикаменти, термін придатності яких закінчився, є відходами та на них

поширюються усі вимоги щодо поводження з відходами. Медичні відходи на утилізацію

необхідно здавати спеціалізованим підприємствам, що мають ліцензію на поводження з

небезпечними відходами.

Реєстраційні картки, погодження кожного року по схемі, або передача тільки змін до

державного екологічного департаменту? Що заповнювати?

Подаємо тільки зміни. Перепогоджувати не потрібно.

   Але кожен рік потрібно інформувати Департамент екології про такі зміни, наприклад зміни про кількість утворених відходів. Якщо змін взагалі не відбулося, то рекомендація просто листом проінформувати Департамент про те, що все лишається так як зазначено. В таком випадку не буде питань від екологічної інспекції.

 

Чи необхідно оформлювати - Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари? 

Необхідно згідно з Інструкцією (затвердженої наказом 342 (Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення від 07.07.2008).

    В акті перевірки навіть є окреме питання чи ведеться облік відходів та пакувальних матеріалів і тари за формою 1-ВТ. 

Чи може Державна екологічна інспекція проводити перевірки (планові і позапланові) в

умовах карантину? 

17 березня 2020 году набув чинність Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530 від 17.93.2020р. (далі – Закон № 530). Цим законом на період карантину вводиться мораторій на планові заходи нагляду (контролю) без будь-яких винятків і незалежно від ризиковості суб'єкта господарювання.

  При цьому, мораторій розповсюджується лише на планові заходи контролю, які регулюються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V від 05.04.2007 (далі – Закон № 877).

Мораторій не розповсюджується на позапланові заходи контролю.

 

Як та куди в жировій промисловості і м’ясній (виготовлення ковбас) утилізувати відходи,

після проведення вимірювань і відпрацьованих реактивів в лабораторії?

Хімічні реактиви не можна виливати в каналізацію, на землю або у водойми. Це може призвести до екологічної катастрофи. Продукція, яка використовується в рамках лабораторій, різниться за складом і впливом, тому важко сказати як саме утилізувати реактиви. Все індивідуально. Хімічні реактиви повинні передаватися в руки спеціалістам (компаніям зі спеціальною ліцензією). З переліком всіх компаній можна ознайомитися на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

Потрібен екологічний сертифікат, з чого почати?

Розпочати слід з заповнення та подання заявки (встановленого зразка) на сертифікацію - її необхідно надіслати на електронну адресу органу з оцінки відповідності (ООВ). Сертифікаційні роботи починаються після укладання договору. Процедура оцінювання, в будь-якому випадку, передбачає документальний аудит. Перелік підтвердної документації та вимоги до неї визначаються органом з оцінки відповідності згідно вимог екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу на певну категорію товарів чи послуг. З деталями процедури, послідовністю дій та термінами можна ознайомитися на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Які дозвільні документи необхідні для підприємства і перелік документів обов'язкової звітності для підприємства харчової промисловості, якщо ПЗУВ не більше 1000?

Ви звільняєтеся від одержання дозволу на відходи, але подаєте щороку через дозвільні центри, центри надання адміністративних послуг декларацію про відходи.

   Усі інші вимоги щодо поводження з відходами поширюються на вас. Необхідні договори на вивезення відходів, вести первинний облік відходів, інвентаризація, паспорти відходів і т.д.