Екологічна адвокація бізнесу

це дієвий інструмент реалізації бізнес-завдань, просування екологічних ініціатив та впровадження суспільних змін

Набуває виняткової актуальності для бізнесу в період нових законодавчих ініціатив, інституційних та кадрових змін, мінливого соціо-економічного контексту, нових політичних та національних пріоритетів, збільшення кількості стихійних лих та антропогенних факторів, посилення активності громадських ініціатив

Навігація мапи послуг
Розробка
екологічної
документації
Підготовка
до перевірок екоінспекції
Оцінка впливу
на довкілля
Еко-
менеджмент

Екологічна адвокація дозволяє

відстоювати інтереси 

забезпечувати рівні умови діяльності

покращувати існуючі законодавчі норми та вимоги

формувати нові, більш ефективні, правила гри

залучати до діалогу та бути почутими всіма сторонами

привертати увагу до актуальних проблем

підсилювати імідж відповідального бренду

Навігація мапи послуг
 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"
Екологічний аудит
та консалтинг
Організація
лабораторних
досліджень