Екологічний аудит та консалтинг

це ексклюзивна незалежна експертна оцінка діяльності компанії на предмет відповідності національному екологічному законодавству

Навігація мапи послуг

Навігація мапи послуг

Навігація мапи послуг

За власною унікальною методикою та затвердженим переліком питань

для виявлення невідповідностей вимогам законодавства ми пропонуємо проведення оцінки відповідності діяльності підприємства вимогам природоохоронного законодавства.


Ми проведемо комплексну оцінку відповідності діяльності вимогам природоохоронного законодавства по наступних питаннях: управління відходами, земельні та водні ресурси, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У кожного з цих напрямків є блок детальних питань, розглядається документація, обладнання і територія в цілому.

 

Для чого оцінка відповідності діяльності вимогам природоохоронного законодавства?

Навігація мапи послуг

Організація
лабораторних
досліджень

Шановні клієнти, зараз йде процес 

сертифікації еколо-гічної лабораторії. Як тільки ми отримаємо всі необхідні докумени, ми одразу повідомимо Вас

Налагодження

командного

впровадження КСВ проєктів через

ефективну дієву

схему взаємодії

Еко-
менеджмент

Проведення оцінки на об’єкті:

Збір та перевірка інформації щодо дотримання екологічних вимог, ведення екологічно безпечної діяльності і визначення впливу Вашого об’єкту на навколишнє середовище (ознайомлення з інформацією ОВНС/ОВД, висновками державної екологічної експертизи, дозволами, ліцензіями, журналами обліку, регламентами роботи, ТУ тощо).

Обстеження території розташування об’єкту, виробничих приміщень та інших будівель з метою збирання і об'єктивного оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань критеріям оцінки

відповідності Вашої діяльності вимогам природоохоронного законодавства.

Що ви отримаєте?

Звіт про проведення оцінки відповідності Вашої діяльності вимогам природоохоронного законодавства з експертним висновком – офіційним документом, завіреним підписами та печатками представників експертної комісії про відповідність екологічної документації та діяльності Вашої компанії діючому

екологічному законодавству, екологічним нормативним актам, стандартам, правилам, вимогам, постановам і розпорядженням державних і природоохоронних органів.

В висновку обґрунтовуються норми законів, що було порушено, або ж де виявлені невеликі невідповідності. Ми обов’язково надамо рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених у процесі проведення оцінки невідповідностей.

В першу чергу, це допомога Вам у виявленні слабких місць екологічної безпеки. Ми не обмежені в часі щоб допомогти Вам, ми не перевірка;

Оцінка підготовить Вашу компанію до перевірки Держекоінспекції;

Ми допоможемо удосконалити роботу Вашого підприємства. В першу чергу, ми зрозуміємо, чи працює підприємство в відповідності до чинного законодавства. Що, можливо, упущено Вами, а, можливо, робиться зайве.

Екологічна адвокація

Юридичні послуги,

захист та представ-ництво в судах

Повна підтримка та підготовка підприємства до перевірок екоінспекції з професійним аналізом та рекомендаціями

Підготовка
до перевірок екоінспекції

Повний комплекс послуг з отримання висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу
на довкілля
 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"

Незалежний професійний аналіз "Інструкції"

на відповідність національному законодавству

Підтримка

в оформлені усіх видів дозвільних документів екологічного характеру

Розробка
екологічної
документації