Проведення інвентаризації та

паспортизації відходів

Навігація мапи послуг

Екологічна адвокація

Юридичні послуги,

захист та представ-ництво в судах

Повна підтримка та підготовка підприємства до перевірок екоінспекції з професійним аналізом та рекомендаціями

Підготовка
до перевірок екоінспекції

Повний комплекс послуг з отримання висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу
на довкілля

Підтримка

в оформлені усіх видів дозвільних документів екологічного характеру

Розробка
екологічної
документації

Інвентаризація відходів - комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними.

     Етапи проведення інвентаризації відходів включають в себе:

1.

збір загальних відомостей про підприємство, номенклатуру продукції, витрати сировини, напівфабрикатів та матеріалів, схеми виробничої структури підприємства

2.

визначення відходів, що утворюються на підприємстві, їх кількісно-якісні риси, фізико-хімічні властивості та класи небезпеки

3.

визначення нормативно допустимих обсягів утворення відходів, місць розміщення відходів, необхідності внесення підприємства до реєстру об'єктів утворення відходів, показника питомого утворення відходів, необхідності отримання дозволів на здійснення операцій 

4.

уточнення даних паспорта місць видалення відходів та перевірка даних реєстрових карт

5.

складання та затвердження звіту з інвентаризації

Навігація мапи послуг

 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"

Незалежний професійний аналіз "Інструкції"

на відповідність національному законодавству

Експертна оцінка діяльності компанії

на предмет відповідності

екологічному законодавству

Екологічний аудит
та консалтинг
Організація
лабораторних
досліджень

Налагодження

командного

впровадження КСВ проєктів через

ефективну дієву

схему взаємодії

Еко-
менеджмент

Реєстрація декларації про відходи. 

Розрахунок ПЗУВ

Важливим показником у сфері поводження з відходами є показник загального утворення відходів (ПЗУВ). Від показника ПЗУВ залежить зобов’язано підприємство щорічно у встановлений законом термін реєструвати декларацію про утворення відходів (ПЗУВ більше 50 і менше 1000 умовних одиниць) чи підприємство зобов’язано складати Реєстрову Карту об’єктів утворення відходів (якщо ПЗУВ Більше 1000).

Пзув розраховується виходячи з кількості відходів, які утворились за звітний рік, кількість відходів об’єднується відповідно до їх класу небезпеки, та до кожної кількості застосовується коефіцієнт. Сума відходів із застосуванням коефіцієнтів кожного класу небезпеки і буде становити ПЗУВ.

Наші фахівці гарантують Вам правильність розрахунку ПЗУВ з наданням відповідного документу. Додатково пропонуємо Вам послуги з заповнення декларації та реєстрації її у встановлені чинним законодавством терміни.

Декларація подається один раз на рік одночасно в паперовій та електронній формі до центру надання адміністративних послуг, який передає її відповідно до дозвільний органу, або через електронну систему здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами до 20 лютого року, що настає за звітним.