Дозвіл на спеціальне водокористування

Навігація мапи послуг

Екологічна адвокація
Підготовка
до перевірок екоінспекції
Оцінка впливу
на довкілля
Розробка
екологічної
документації

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

 

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

Ми пропонуємо послуги з одержання (переоформлення) дозволу на спеціальне водокористування та розробку всіх необхідних документів з врахуванням особливостей Вашої діяльності, а саме:

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування

і водовідведення

опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод

нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення)

подання заяви на отримання дозволу та отримання дозволу

Навігація мапи послуг

 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"
Екологічний аудит
та консалтинг
Організація
лабораторних
досліджень
Еко-
менеджмент