Дозвіл на спеціальне водокористування

Навігація мапи послуг

Екологічна адвокація

Юридичні послуги,

захист та представ-ництво в судах

Повна підтримка та підготовка підприємства до перевірок екоінспекції з професійним аналізом та рекомендаціями

Підготовка
до перевірок екоінспекції

Повний комплекс послуг з отримання висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу
на довкілля

Підтримка

в оформлені усіх видів дозвільних документів екологічного характеру

Розробка
екологічної
документації

Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів.

 

Спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування.

Ми пропонуємо послуги з одержання (переоформлення) дозволу на спеціальне водокористування та розробку всіх необхідних документів з врахуванням особливостей Вашої діяльності, а саме:

обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування

і водовідведення

опис та схема місць забору води та скидання зворотних вод

нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);

затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення)

подання заяви на отримання дозволу та отримання дозволу

Навігація мапи послуг

 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"

Незалежний професійний аналіз "Інструкції"

на відповідність національному законодавству

Експертна оцінка діяльності компанії

на предмет відповідності

екологічному законодавству

Екологічний аудит
та консалтинг
Організація
лабораторних
досліджень

Шановні клієнти, зараз йде процес 

сертифікації еколо-гічної лабораторії. Як тільки ми отримаємо всі необхідні докумени, ми одразу повідомимо Вас

Налагодження

командного

впровадження КСВ проєктів через

ефективну дієву

схему взаємодії

Еко-
менеджмент

Паспорт водного господарства

Паспорт водного господарства – це документ, що містить відомості про системи водопостачання і водовідведення підприємства з характеристикою їх технічних параметрів і  фактичного стану на момент складання паспорта.

Погодження паспорту водного господарства дуже кропітка робота. Ми

підготовимо весь необхідний пакет документів для погодження паспорту водного господарства, а саме:

Куди подаємо документи? Паспорт водного господарства

подається у 2 екземплярах для перевірки відповідальним інженером по району та подальшого розгляду робочою комісією ПрАТ «АК

«Київводоканал».

Термін розгляду документів – 1  місяць (за умови відсутності

помилок та потреби внесення правок в бланках до паспорту водного

господарства). 

Паспорт водного господарства дійсний протягом  усього періоду Вашої діяльності. Проте є умови при яких слід його переоформлювати:

- зміна власника об'єкта;

передача з балансу на баланс будівель та мереж;

- зміна технологічних процесів;

- збільшення об'ємів водовідведення  більше ніж на 30%;

- виконання будівельних робіт на території об'єкта.

нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення (отримаємо у Басейновому управлінні водних ресурсів середнього Дніпра)

акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж

погодимо місце розташування Контрольних колодязів на Генплані (масштаб 1:500)

складемо паспорт водного господарства, що включає: загальні відомості про Вас, перелік орендарів та/або субабонентів, баланс водоспоживання та водовідведення, відомості про локальні загальнозаводські очисні споруди

Паспорт на свердловину

Якщо Ви являєтесь юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем, і є власником або користувачем земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини, тоді Ви повинні мати папорт на свердловину.

Паспорт включає опис всіх параметрів і характеристик свердловини. Сюди відносяться: призначення, дата початку та кінця буріння, глибина водоносного горизонту, рівні і необхідні об’єми води в свердловині, хімічні аналізи води.

Свердловина без паспорту вважається неіснуючою, а експлуатація її

незаконною. Свердловини повинні бути поставлені на облік.

 

Державний облік артезіанських свердловин здійснюється Держгеонадрами шляхом ведення державного реєстру артезіанських свердловин. До державного реєстру артезіанських свердловин включаються відомості про артезіанські свердловини, у тому числі недіючі, незалежно від місця розташування, на підставі даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин.