Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Виконують спеціалісти нашого структурного підрозділу

Навігація мапи послуг

Екологічна адвокація

Юридичні послуги,

захист та представ-ництво в судах

Повна підтримка та підготовка підприємства до перевірок екоінспекції з професійним аналізом та рекомендаціями

Підготовка
до перевірок екоінспекції

Повний комплекс послуг з отримання висновку про оцінку впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу
на довкілля

Підтримка

в оформлені усіх видів дозвільних документів екологічного характеру

Розробка
екологічної
документації

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам–підприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря» - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря можуть здійснюватися після отримання дозволу.

Алгоритм дій отримання дозволу на викиди включає:

1.

проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання

2.

оформлення та реєстрація звіту по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

(При інвентаризації викидів забруднюючих речовин використовуються матеріали:

- прямих методів вимірів, які основуються на проведенні безпосередніх інструментальних вимірів;

розрахункових методів;

- матеріали технологічного регламенту та проектних показників)

3.

підготовка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;

(Розроблення Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюють установи, організації та заклади, яким надано право на розробку таких документів та які занесені до відповідного переліку Мінприроди України).

(Склад Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря)

4.

публікація інформації для ознайомлення громадськості щодо намірів суб’єкта господарювання отримати дозвіл

5.

подання пакету документів для погодження з державними органами

6.

отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Навігація мапи послуг

 Експертиза 
"Інструкції
поводження
 з відходами"

Незалежний професійний аналіз "Інструкції"

на відповідність національному законодавству

Експертна оцінка діяльності компанії

на предмет відповідності

екологічному законодавству

Екологічний аудит
та консалтинг
Організація
лабораторних
досліджень

Шановні клієнти, зараз йде процес 

сертифікації еколо-гічної лабораторії. Як тільки ми отримаємо всі необхідні докумени, ми одразу повідомимо Вас

Налагодження

командного

впровадження КСВ проєктів через

ефективну дієву

схему взаємодії

Еко-
менеджмент